Event

3 juni 2024

Luisterkind in onderwijs en kinderopvang

Over Luisterkind in onderwijs en kinderopvang

Luisterkind in het Onderwijs en de Kinderopvang

Het onderwijs en de kinderopvang… Op dit moment hete hangijzers bij de overheid en in het leven van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Iedereen is zoekende naar een juiste vorm. Waar doen we goed aan? Wie heeft welk doel voor ogen?

Hoe mooi zou het zijn als de kinderen het ons zelf vertellen, wat er nodig is binnen het onderwijs en de kinderopvang?

Wanneer we naar de kinderen kijken zien we een sterk afnemende motivatie om naar school te gaan en steeds meer fysieke klachten ontstaan.

Binnen Luisterkind zien we graag het kind weer centraal staan. Kinderen die met plezier naar school gaan en door de juiste input, na hun schoolperiode de juiste stappen kunnen zetten in het leven. Dat school werkelijk een meerwaarde is geweest in het jonge leven van het kind.

Om dat te realiseren beginnen we met Luisterkind met de vraag wat het kind zelf nodig heeft. Ieder kind is uniek en heeft dus ook eigen leerbehoeften. Hoe spreken wij met de kinderen over pestgedrag, hoe zien zij de labeltjes, hoe kunnen ouders en leerkrachten hen ondersteunen?

Tijdens het webinar worden daarnaast de thema’s HSP, Dyslexie, hoogbegaafdheid, schooluitval en verzuim belicht. Ook komt de samenwerking tussen Luisterkindwerkers, ouders en het onderwijs /de opvang aan bod.

Aankomende events:

15 augustus 2024

Luisterkind in de opvoeding

Door: Mireille Cheung

23 augustus 2024

Luisterkind voor een gezond lichaam en gezonde geest

Door: Anke van Leeuwen en Ruben Jetten

29 augustus 2024

Luisterkind voor dier en natuur

Door: Ruben Jetten en Anke van Leeuwen