Event

19 februari 2024

Luisterkind in onderwijs en kinderopvang

Over Luisterkind in onderwijs en kinderopvang

Zorg in het onderwijs Onderwijs, we kunnen er met elkaar lang en breed over praten. Tekorten in personeel, de neuzen niet dezelfde kant op, politieke voorkeuren, geldkwesties…  De kinderen en jongeren van nu hebben er last van, ze stagneren, ze krijgen niet de juiste zorg of door de lange wachttijden niet op tijd, het onderwijs hapert, de zorg wankelt.

Luisterkind levert al jaren een prachtige bijdrage door te luisteren naar de wensen van de kinderen en jongeren, als het om zorg in het onderwijs gaat. We zien meer dan vaak de samenwerking tussen kind, ouder en zorgverlener of docent, leerkracht, juf of meester ontstaan, waarbij de Luisterkind-afstemming als leidraad gebruikt wordt voor de te nemen stappen. De wensen van het kind uitgesproken, zijn de handvatten voor de volwassenen. Zo kunnen er gericht stappen gezet en keuzes gemaakt worden.

In de webinar Zorg in het Onderwijs schijnen we een lichtje op de hedendaagse situatie en op welke wijze Luisterkind een flinke steen kan bijdragen ter verbetering van het welzijn van het kind.

Aankomende events:

7 december 2023

Luisterkind voor gezin en familie

Door: Nienke Bergkamp en Baukje Postma

8 december 2023

Lezing over Luisterkind

Door: Ruben Jetten

8 december 2023

Koffiemoment voor al je Luisterkind vragen – Ineke Dijkstra

Door: Ineke Dijkstra