Event

11 september 2023

Zorg in het Onderwijs

Over Zorg in het Onderwijs

Zorg en Onderwijs, we kunnen er met elkaar lang en breed over praten. Tekorten in personeel, de neuzen niet dezelfde kant op, politieke voorkeuren, geldkwesties…  De kinderen en jongeren van nu hebben er last van, ze stagneren, ze krijgen niet de juiste zorg of door de lange wachttijden niet op tijd, het onderwijs hapert, de zorg wankelt.

Luisterkind levert al jaren een prachtige bijdrage door te luisteren naar de wensen van de kinderen en jongeren, als het om zorg en onderwijs gaat. We zien meer dan vaak de samenwerking tussen kind, ouder en zorgverlener of docent, leerkracht, juf of meester ontstaan, waarbij de Luisterkind-afstemming als leidraad gebruikt wordt voor de te nemen stappen. De wensen van het kind uitgesproken, zijn de handvatten voor de volwassenen. Zo kunnen er gericht stappen gezet en keuzes gemaakt worden.

In de webinar Zorg en Onderwijs schijnen we een lichtje op de hedendaagse situatie en op welke wijze Luisterkind een flinke steen kan bijdragen ter verbetering van het welzijn van het kind.

Aankomende events:

4 oktober 2023

Natuur & Dieren

Door: Anke van Leeuwen en Ruben Jetten

6 oktober 2023

Lezing over Luisterkind

Door: Ruben Jetten

11 oktober 2023

Familieverbond

Door: Marieke Nijland