Contact

Luisterkindwerker

Leonie van Tol

AfstemmingenGeboortebegeleidingGeboorteverwerkingKinderwensLevensbrug

Van kleins af aan heb ik al een antenne voor datgene wat er onder de oppervlakte ligt, maar wat niet uitgesproken wordt. Vanuit mijn interesse en liefde om te werken met kinderen en hun ouders, kwam ik terecht bij de opleiding tot Luisterkindwerker! Voor mij de perfecte manier om die antenne heel bewust in te zetten en zo een kind of ouder verder te kunnen helpen.

Alle vragen die er mogelijk leven met betrekking tot jezelf, jouw kind of dierbare overledenen zijn welkom….! Ik luister en het verhaal en de antwoorden komen als vanzelf uit de ‘eigen’ gebruiksaanwijzing en wijsheid passend bij degene waar de afstemming voor is!

Meer Luisterkindwerkers

Jolanda van der Steenhoven

Ans Hofstede

Hanneke Teunisse

Jildou Fennema