Contact

Luisterkindwerker

Martijn van de Voort

AfstemmingenBedrijfsafstemmingenFamilieverbondGeboortebegeleidingGeboorteverwerkingKinderwensLevensbrugOpleiding

Hoe zou het zijn als er naar jou geluisterd wordt. Dat is het mooiste van de Luisterkind methode. Op deze manier kan je naar iedereen luisteren. Hoe mooi is dat.

Ik heb met de Luisterkind methode al vele afstemmingen mogen maken, inzichten en handvatten mogen geven, waardoor de volgende stap(pen) gezet konden worden zowel bij persoonlijke situaties als werkgerelateerd.

Ook mij persoonlijk heeft de Luisterkind methode veel inzichten en handvatten gegeven. Dit heeft mij doen besluiten om Luisterkindwerker te worden. Ik gun iedereen zijn stem en dat er naar hem/haar geluisterd wordt.

Ik zeg altijd: ‘Luisterkind is voor ieder kind van 0 tot 100 jaar’.
Ik luister graag naar je van hart tot hart

Meer Luisterkindwerkers

Esther van der Mierden

Linda van den Wildenberg

Tamara Muller

Gerrie Eikenaar